Seminarie – Agoria – Feb 24 – ‘Data Analytics & HR Challenges’

Agoria

In het verlengde van onze Meetup van september, organiseert Agoria voor haar leden een  interessant sessie over HR Analytics op 24 februari.

 

 

human-resource

Exclusief voor leden van Agoria

Agoria nodigt u uit op een uniek seminarie voor HR-managers die “Data Analytics” beter willen hanteren. Het thema “Big Data for HR” kreeg leven in een fragment van de film “Moneyball”. Brad Pitt speelt in die film de rol van een baseballcoach die een data scientist inhuurt om zijn team naar het hoogste niveau te brengen. Data wordt gebruikt om nieuwe spelers aan te trekken, anderen te ontslaan of om de spelstrategie te bepalen.

De film illustreert de “sports analytics” trend en is eveneens in lijn met de uitdagingen van de HR-afdelingen: data kan de performantie drastisch verbeteren en onze manier van werken grondig veranderen.

Programma:

 • Luk Smeyers, CEO en medestichter van iNostix zal enkele korte casestudies van klanten presenteren, waarbij aan de deelnemers inzichten en uitvoerbare antwoorden worden aangereikt op een veel voorkomende vraag in een organisatie: “Wat zijn de drijvende people-krachten achter het succes van ons bedrijf?”
 • Laurent Thiebauld, Business Development Analytics Solutions, IBM Belgium, zal twee concrete voorbeelden toelichten van data analyse voor HR:
  Dow Benelux manages a total of 23 production units across the Benelux region and employs 2,100 people in the Netherlands and Belgium. Insights into how workplace stress affects employee behaviour have enabled Dow Benelux to reduce both the rate and frequency of absenteeism to well below the industry averages.
  – Even for large companies like CISCO, success or failure can depend on a small number of very highly skilled employees. How can HR teams keep their top talent happy and avoid losing them to the competition? Cisco’s HR team is using advanced analytics to assess employee satisfaction and develop retention models that identify the key causes of attrition for highly skilled engineers and other employees.
 • Jan Heiremans (Managing Director StepStone BE-Lux) en Jean-Philippe Schepens (CCO en Co-Founder van Swan Insights) lichten toe hoe u, als u over een goed uitgewerkte datastrategie beschikt, alle informatie in handen hebt om gefundeerde bedrijfsbeslissingen te nemen en uw HR-strategie af te stemmen op de missie en zakelijke doelstellingen van uw onderneming.
 • Gwellyn Daandels (Cognizant) bespreekt best practices en te vermijden valkuilen aan de hand van het voorbeeld van een internationaal transportbedrijf dat een systeem uitwerkte om zijn topmanagement op geregelde tijdstippen te voorzien van key metrics over personeelsbezetting, personeelsvoordelen, enz.

Deelnemers aan dit seminarie zullen de gelegenheid krijgen om tijdens een CEO lunch op 19 maart de opportuniteiten voor hun HR-afdeling verder te analyseren. Indien u naar aanleiding hiervan een voorbereidend traject wil opstarten, kan een eventuele deelname aan het door Agoria en Sirris geïnitieerde EluciDATA-project overwogen worden.

Het seminarie wordt met een kleine receptie beëindigd.

Werktaal: Engels

Datum

dinsdag 24 februari 2015, 15:00 – 19:00 Voeg toe aan mijn kalender

 

Next Steps- 26 Maart !

Deelnemers worden vriendelijk uitgenodigd op onze Data Innovation Summit van 26 maart.

 

Seminar – TMAB / Agoria – Big Data Where is the privacy – 04.11.2014 Meise

Big Data
(Message bilingue: clicquez ici pour la version en français ci-dessous)

De ontwikkeling van Big Data en haar toepassingen zet privacy op scherp. Big Data is een realiteit waar bijzonder veel economische waarde in zit, maar Big Data voedt ook het onbehagen inzake privacy; tussen organisaties en individuen moeten we hier een goede balans in zien te creëren.
Privacy in een Big Data-tijdperk biedt nieuwe uitdagingen maar ook kansen…

Doelgroep
Dit congres wordt georganiseerd voor iedereen die te maken heeft met het verwerken van grote en ongestructureerde datasets, voor zowel IT-professionals als management.

Waarom mag u deze afspraak niet missen?

 • Een uiterst interessant conferentieprogramma met actuele onderwerpen en klantengetuigenissen
 • Big Data 2014 geeft u inzicht op deze snel veranderende markt.
 • Tijdens de pauzes en na de presentaties heeft u de mogelijkheid om te netwerken en de standen te bezoeken. Op deze standen maakt u kennis met de recentste producten & diensten.
 • Bovendien vlot bereikbaar en ruime parkeergelegenheid.

 

Agoria & TMAB kunnen u trots een uitgebreid & gevarieerd programma aanbieden op het
Big Data Congress op 4 november, met scherpe analyses en verrassende visies van volgende experts:

 • Ferdinand Casier, Business Development Manager, Agoria ICT
 • Keynote Mr Erik Valgaeren, Lawyer-Partner, Stibbe
 • Marcel Van Galen, Founder, Qiy Foundation
 • Peter Rakers, Strategist, Cropland
 • Gwellyn Daandels, Practice Director Benelux, Enterprise Information Management Cognizant
 • André De Locht, Benelux Information Integration & Master Data Management Segment, IBM
 • Tijmen Weddepohl, ‎Business Development, PEPITe
 • Paul Poelmans, Transformation Officer, Sogeti
 • Keynote closing Jo Coutuer, Public Sector Technology and Analytics – Partner, Deloitte

Case iTesla, gefinancierd door de EU, met datamining technieken op cijfergegevens van de voorbije jaren, voor opvolging van het electriciteitsnet
Wettelijke beperkingen bij data mining, BI en Big Data
Onafhankelijk Europees afsprakenstelsel voor meer privacy en meer online vertrouwen van de consument
Security – Unified Communication – e-Invoicing
Case WINTELL voor windturbines, combineert alle productie-, reliability- en weerdata voorpredictive maintenance.

Het zijn maar enkele van de onderwerpen die u er ongetwijfeld zullen interesseren.
Klik HIER voor het VOLLEDIGE PROGRAMMA

Datum: dinsdag 4 november 2014
Plaats
: Domein Terrassel Meise
Website: www.bigdatacongress.be
Deelname
: 195 EUR + BTW  (vergeet je speciale korting niet aan te vragen als lid van Brussels Data Science Community)
Bevestig uw registratie: klik HIER
Info
: Katleen De Coster, T 052 65 00 37 – katleen.decoster@tmab.be

Organisatie:
Agoria  

——–

Le développement de Big Data et de ses applications focalise la vie privée.
Big Data est une réalité où réside énormément de valeur économique, mais Big Data nourrit également le mécontentement en termes de vie privée; il faut trouver un bon équilibre entre les organisations et les individus. La confidentialité et l’ère du Big Data offrent des nouveaux défis mais aussi des opportunités.

Groupe cible
Ce congrès est organisé pour tout un chacun confronté avec le traitement d’ensembles de données conséquents et déstructurés, tant les professionnels de la gestion que de l’IT.

Plusieurs raisons pour ne pas rater ce congrès:

 • Un programme très intéressant avec des thèmes actuels et des témoignages de clients
 • Big Data 2014 vous donne une vue réaliste sur ce marché qui ne fait qu’évoluer.
 • Pendant les pauses et après les présentations, vous avez la possibilité de visiter les différents stands afin d’apprendre à connaître les nouveaux produits et services et de discuter avec les autres participants.
 • Non négligeable, accès aisé et facilités de parking.
 • Kroes va injecter 2,5 milliards d’euros dans les Big Data.
  Avec cet argent, Kroes entend investir dans des initiatives liées aux big data, en se focalisant spécifiquement sur la recherche et l’innovation dans les domaines de l’énergie, de la fabrication et de la santé.
  Telles étaient les informations dans les médias il y a une semaine.

Agoria et TMAB sont fiers de vous présenter un programme riche et varié au congrès Big Data le 4 novembre prochain, avec des analyses pointues et des visions surprenantes des experts suivants :

 • Ferdinand Casier, Business Development Manager, Agoria ICT
 • Keynote Mr Erik Valgaeren, Lawyer-Partner, Stibbe
 • Marcel Van Galen, Founder, Qiy Foundation
 • Peter Rakers, Strategist, Cropland
 • Gwellyn Daandels, Practice Director Benelux, Enterprise Information Management Cognizant
 • André De Locht, Benelux Information Integration & Master Data Management Segment, IBM
 • Tijmen Weddepohl, ‎Business Development, PEPITe
 • Paul Poelmans, Transformation Officer, Sogeti
 • Keynote closing Jo Coutuer, Public Sector Technology and Analytics – Partner, Deloitte

Le case iTesla, financé par l’UE, avec des techniques de datamining sur l’historique des mesures de réseau des dernières années pour le suivi du réseau européen d’électricité
Les limites juridiques dans le data mining, BI et Big Data
Un système européen indépendant de coordination pour davantage de privacy et une meilleure confiance du consommateur à l’égard du “en ligne”
Security – Unified Communication – e-Invoicing
Le case WINTELL pour les éoliennes, qui combine toutes les informations de production, de fiabilité et de données météorologiques pour une maintenance prédictive.

Ce ne sont que quelques exemples de sujets qui sans aucun doute vous intéresseront.
Cliquez ICI pour consulter le PROGRAMME COMPLET.

Date: Mardi 4 nov. 2014
Lieu: Terrassel Meise
Site webwww.bigdatacongress.be
Participation: 195 EUR + TVA (demandez votre réduction spéciale de membre Brussels Data Science Community )
Pour vous inscrire, cliquez ICI
Info: Katleen De Coster, T 052 65 00 37 – katleen.decoster@tmab.be

Organisation:
Agoria