Jobs – NBB – Econoom-Statisticus voor het departement Algemene statistiek | jobs.nbb.be

NBB

Econoom-Statisticus voor het departement Algemene statistiek | jobs.nbb.be.

Solliciteren tot:
12 oktober 2014

Functie

 • ontwikkelen en/of toepassen van compilatiemethoden voor diverse macro-economische statistieken.
 • controleren van de relevantie en de kwaliteit van de verzamelde data en de statistische producten.
 • volgen van de methodologische en economische ontwikkelingen die verband houden met de statistische producten.
 • verzekeren van de contacten met de andere nationale en internationale statistische instellingen evenals met de leveranciers van data en de interne en externe gebruikers.
 • vertegenwoordigen van de Bank in nationale en internationale werkgroepen

Omgeving

Het departement Algemene Statistiek is verantwoordelijk voor een efficiënte gegevensverzameling en voor de productie en het ter beschikking stellen, onder een gemakkelijk toegankelijke vorm, van voor het cliënteel relevante, betrouwbare en coherente economische en financiële statistieken.

De belangrijkste klantengroep bestaat uit de beleidsbepalende en -ondersteunende kringen (intern onder andere het Directiecomité van de Bank en extern internationale instellingen zoals de ECB, de EC, de OESO, de BIB en het IMF, de overheid en de sociale partners)

Voorwaarden

 • houder zijn van een universitair masterdiploma (cf. licentiaatsdiploma), bij voorkeur in de (toegepaste) economie
 • een sterk analytisch en synthetisch vermogen hebben
 • in staat zijn helder te rapporteren
 • voeling hebben met statistieken en statistische verwerkingsprocessen
 • de klassieke bureautica-toepassingen kennen (Word, Excel, Access)
 • vlot contacten leggen en goed in team werken
 • een goede kennis hebben van de twee landstalen, alsook van het Engels

Programma

 • 12/10: afsluiting van de sollicitaties
 • week van du 20/10 : interviews
 • week van 27/10: assessments
 • week van 8/12 : finaal selectiegesprek
ALLEEN de sollicitaties in ons bezit ten laatste op 12/10/2014 komen in aanmerking. Ze moeten verplicht een cv, een motivatiebrief en een kopie van het diploma (of de diploma’s), alsook de bijlagen met de ECTS-punten bevatten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.