Waar is de Data Scientist? door Edwin van Unen

Orriginal Version: http://business-analytics.biz/analytics/761#comments
Waar is de Data Scientist?
Waar is de Data Scientist?

Het is veelvuldig te lezen in diverse media: “Data is de nieuwe olie van de 21-e eeuw”, “De Data Scientist is het beroep van de toekomst”. Big Data is hot. Voor het ontginnen van die Big Data en er daadwerkelijk waarde voor de business uit te halen zijn mensen nodig met vaardigheden en tools. Veel bedrijven stoeien echter met de vraag hoe te beginnen: hoe verkrijg ik nieuwe inzichten door data uit social media en websites, maar ook door het combineren van sensordata en transactionele data? Wat is daar voor nodig en waar haal ik de mensen vandaan die dat kunnen?

Wat is een Data Scientist?
Als je mensen vraagt naar de definitie van een Data Scientist, dan krijg je geen eensluidend antwoord. Accenten worden verschillend gelegd, maar een rode draad is: iemand die in staat is data uit verschillende (on)gestructureerde bronnen, intern en extern, te verwerken, deze te analyseren met geavanceerde algoritmen, de resultaten te interpreteren en te vertalen naar een business context en hierover ook te communiceren met (hoger) management. Hij combineert kennis van wiskunde/statistiek met hands-on computerkennis en goede communicatievaardigheden. Dat klinkt als het schaap met de vijf poten. Een wizzkid met vlotte babbel en gouden handjes? Of een onderzoeker die vernieuwend denkt en altijd op zoek is naar nieuwe structuren en onverwachte verbanden. Waar halen we die vandaan?

Vernieuwende opleidingen
Aankomend studenten wordt geadviseerd een studie te kiezen waarin data-analyse centraal staat. Ook op hogescholen en universiteiten is hier steeds meer aandacht voor. In het afgelopen jaar heb ik diverse groepen studenten kennis laten maken met SAS om in te zetten voor datamining en visualisatie. Ik ervaar daarbij veel enthousiasme; studenten geven aan dit graag in te zetten bij hun stage of afstudeeropdracht. SAS biedt daarvoor diverse mogelijkheden. Maar er is ook een gat tussen de theoretische kennis van de student en de vaardigheden om dit toe te passen in praktijk. Soms ontbreekt het aan affiniteit met bedrijfsprocessen of is juist de wiskundige diepgang niet voldoende. Universiteiten spelen hier gelukkig wel steeds beter op in. Zo is vorig jaar het Data Science Center in Eindhoven gestart, een goed voorbeeld van hoe de toekomstige behoefte ingevuld kan worden.

Wie vult dit gat?
Hoewel Big Data en de Data Scientist gezien worden als iets van de laatste jaren en staan beide begrippen hoog in de Gartner Hype Cycle, is het deels ook oude wijn in nieuwe zakken. SAS analyseert al meer dan 38 jaar data en vaak ook in grote hoeveelheden. Functies als data- of business analist, dataminer of gewoon statisticus bestaan al vele jaren. Nieuw voor hen is wellicht wel de grote hoeveelheid beschikbare data, uit meerdere bronnen en vaak ook ongestructureerd. Dit vergt nieuwe vaardigheden, zoals het omgaan met Machine Learning-technieken of Hadoop, maar zij zijn vaak goed in staat zich deze aan te leren. Authentieke interesse in de nieuwste technieken en deze zelf kunnen toepassen is belangrijk.

Daarnaast kan data science ook goed als team worden opgepakt, waarbij specialisten op hun gebied effectief worden ingezet. Het schaap met de vijf poten is immers geen gemeengoed. Het inzetten van software waarmee goed kan worden samengewerkt is dan cruciaal. Het is van belang op elkaars resultaten voort te bouwen en bevindingen snel met elkaar te delen. Zoek uw nieuwe Data Scientist dus niet alleen buiten uw organisatie. In een analytisch gedreven organisatie, met de juiste processen, middelen en cultuur komt de echte Data Scientist vanzelf tot bloei.

Masterclasses Data Science
Wilt u weten wat Data Science voor uw organisatie kan betekenen? Of wilt u zich verder ontwikkelen als Data Scientist? SAS organiseert dit najaar een reeks masterclasses aan waarin u in een paar maanden volledig up to date bent van de ontwikkelingen op het gebied van Data Science. Voor meer informatie hierover: afdeling SAS Opleidingen, 035-699 6999/ opleidingen@sas.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.